Scroll

הסכם השירות של Moovit

מועד עדכון אחרון:  24 באפריל 2022

מוויט אפ גלובל בע"מ (להלן: "Moovit", "אנחנו", "שלנו" או "החברה") מברכת אותך (להלן: "המשתמש" או "אתה") בכניסתך לאתר(י) האינטרנט שלנו בכתובת https://moovit.com and/or https://moovit.com/developers/  ובכל אתרי אינטרנט נוספים בבעלותה של Moovit והמופעלים על ידה (להלן: "האתר"), לאפליקציה הניידת הניתנת להורדה (להלן: "האפליקציה") ולשירותי מידע התחבורה הציבורית הקשור (יחד, להלן: "השירות", כפי שיפורט להלן).

כניסה, התחברות, גישה או שימוש בשירות מהווים אישור כי קראת והבנת את ההוראות והתנאים להלן, לרבות תנאי הודעת הפרטיות הזמינים בכתובת https://moovit.com/legal/privacy-policy-en/ (יחד, להלן: "ההסכם") וכי הנך מסכים להיות כפוף להם ולציית לכל החוקים והתקנות החלים בנוגע לשימושך בשירות, והנך מאשר כי ההסכם הנו הסכם חוקי הניתן לאכיפה בינך ובין Moovit.  הסכם שירות זה הנו חוזה מחייב בינך ובין Moovit בנוגע לשימושך בשירות.

במידה שתבחר להשתמש בשירותי הקארפול של Moovit, תהיה כפוף גם למסמך התנאים וההוראות של Moovit Carpooling, הזמינים בכתובת https://moovit.com/legal/carpool_terms_of_service. שירותים נוספים הניתנים על ידי Moovit, כגון פלטפורמת העורכים הייעודית המאפשרת למשתמשים לתרום מידע ונתונים ל-Moovit וקהילת משתמשי Moovit, הזמינה בכתובת https://editor.moovitapp.com ופורטל המפתחים של Moovit, המאפשרת למפתחי אפליקציות סלולריות ומפתחי אתרי אינטרנט להטמיע את- או להתחבר לשירות Moovit בכתובת https://moovit.com/developers/, יהיו כפופים גם לתנאים והוראות נוספים, כפי שיימסרו בנוגע לשירותים נוספים כאמור. במקרה כאמור, הוראות נוספות כאמור תיחשבנה כחלק מהסכם זה.

אם אינך מסכים להסכם זה, אל תתחבר, תכנס, תוריד או תשתמש בשירות בכל אופן שהוא.

באשרך הסכם זה, הנך מצהיר כי כל מידע שיימסר לנו על ידך באמצעות השירות הנו נכון ומדויק. מסירת כל מידע שקרי או מטעה הנה אסורה בהחלט.

כמו כן, הנך מסכים לקבל מאיתנו תכתובות אלקטרוניות. אנו רשאים לפנות אליך במספר דרכים, כגון באמצעות דוא"ל, הודעות בדחיפה באפליקציה, או בהודעות ומסרים באתר.  הנך רשאי לבטל את הסכמתך לכל תכתובת ייעודית אישית, בכל עת.

 1. שירות Moovit
  לתשומת לבך: האפליקציה והאתר עושים שימוש במידע מיקום מדויק ומידע מסלול, לרבות בצורת אותות GPS ומידע אחר שנשלח על ידי המכשיר הנייד שלך, בו מופעל השירות. לא ניתן לספק מאפיינים מסוימים בשירות ללא טכנולוגיה זו.  האמור מתואר ביתר פירוט בהודעת הפרטיות של Moovit בכתובת https://moovit.com/legal/privacy-policy-en/

Moovit מספקת למשתמשים פלטפורמת אפליקציה סלולרית ושירותי אינטרנט המאפשרים למשתמשים לתכנן ולייעל נסיעות בתחבורה הציבורית.  האמור כולל מתן מידע אודות תחבורה ציבורית למשתמשים, לרבות מידע מפה בזמן אמת, לא מקוון ומקוון, צפיה בקווים ותחנות, מסלולים, הגעה ויציאה בזמן אמת,  הערכת זמני הגעה והתראות שירות. כמו כן, כולל מידע רלבנטי מרשויות התחבורה בערים בהן נתמכת Moovit, לרבות מקום תחנות התחבורה, שם רשות התחבורה, לוח זמנים ותדירות מסלולי התחבורה, מתן התראות תחבורה ודוחות משתמשים, וכן מידע בנוגע לנקודות עניין בסביבה.  כמו כן, מציעה Moovit פלטפורמה ייעודית לשיתוף נתונים ומידע תחבורה, לרבות נתונים ומידע המוני שהופקו ממשתמשים, וכן מידע משירותי תחבורה קשורים אחרים
ואמצעי תחבורה חלופיים, הכל על מנת לסייע למשתמשים לתכנן ולייעל את נסיעותיהם באמצעי התחבורה (יחד, להלן: "מידע תחבורה ציבורית").

כמו כן, Moovit משלבת, מספקת ומשתפת פעולה עם נותני שירותים צד ג' למתן שירותי תחבורה נוספים, לרבות שירותי תחבורה עם דרישה, כגון פלטפורמות לנסיעה במוניות ונותני שירותים, שירותי שיתוף אופניים ציבוריים, שירותי השכרת רכב עם דרישה ושירותי תשלום קשורים. כחלק ממידע התחבורה הציבורית, Moovit מספקת למשתמשים מידע בנוגע לשירותי תחבורה של צדדים שלישיים. Moovit מעדכנת באופן שגרתי את השירות בהצעות חדשות של אמצעי תחבורה חדשים ושירותי ומאפייני תחבורה, אשר חלקם עשויים להיות נסיוניים ו/או להיות מוצעים במקומות מוגבלים.

שימושך בשירותי התחבורה הנוספים, לרבות שירותי תחבורה עם דרישה, כפוף להוראות השימוש של צדדים שלישיים המספקים שירותים כאמור.

לתשומת לבך: Moovit משתפת פעולה עם נותני שירותי תחבורה צד ג', ומספקת מידע אודותם, באמצעות השירות. נותני שירותים צד ג' כאמור הנם עצמאיים מהשירות, ו-Moovit אינה אחראית בכל אופן לנותני שירותים צד ג' כאמור, או נותנת כל הצהרות מטעמם. כמו כן, הנך מאשר ומסכים כי Moovit לא תישא באחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזקים שנגרמו, או שנגרמו לכאורה, בשל או בנוגע לשימוש או להסתמכות על כל טובין, שירותים, תכנים, מוצרים או חומרים אחרים הזמינים באתרים או במקורות מקושרים כאמור או באמצעותם.

 1. חשבונות

הנך רשאי, על פי שיקול דעתך, ליצור חשבון ב-Moovit באמצעות חשבונך ברשת חברתית צד ג', כגון Facebook או Google (להלן: "חשבון המשתמש"). יצירת חשבון משתמש אינה נחוצה לצורך שימוש בשירותי Moovit, אולם היא עשויה להידרש על מנת ליהנות ממאפיינים ספציפיים בשירותי Moovit.

יצירת חשבון משתמש תאפשר לך לאחזר (למשל בעת הורדת האפליקציה במכשיר אחר) את המידע הבא: כתובת בית, כתובת עבודה או יעדים מועדפים אחרים, קווי תחבורה ציבורית ותחנות ו/או מסלולים ששמרת, דוחות נתונים המסופקים לך במסגרת תכני המשתמש (כהגדרתם להלן), הגדרות האפליקציה שלך, דירוגך ופרופיל המשתמש שלך, לרבות כינוי ואוואטר, ניקוד שימוש באפליקציה (להלן: "נקודות") שתקבל בגין שימוש בשירותים (להלן: "מידע משתמש"). באמצעות יצירת חשבון דרך רשת חברתית צד ג', כגון Facebook או Google, הנך מעניק ל-Moovit גישה לפרופיל הציבורי שלך בשירותי צד ג' כאמור. איסוף מידע המשתמש והשימוש בו על ידי Moovit, וכן מידע נוסף אודות הרגלי הנסיעה שלך, אשר Moovit עשויה לאסוף, יהיה כמפורט ובכפוף להודעת הפרטיות של Moovit הזמינה בכתובת https://moovit.com/legal/privacy-policy-en/

הנך האחראי הבלעדי לשמור על סודיות חשבונך. הנך מסכים לקבל אחריות לכל הפעולות המתרחשות בחשבונך. הנך נדרש ליצור סיסמה באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך (כגון Facebook או Google), ואם יש לך יסוד להאמין שחשבון הרשת החברתית שלך ו/או חשבון Moovit שלך אינו מאובטח, עליך להודיענו באופן מיידי בכתובת support@moovit.com וכן לספק השירות הרלבנטי.

 1. כשירות

עליך להיות בן שש עשרה (16) שנה לפחות על מנת להשתמש בשירות. בהסכמתך להסכם זה, הנך מצהיר ומתחייב בפנינו: (1) כי הנך בן שש עשרה (16) שנה לפחות; ו- (2) אם המשתמש בשירות הנו בן פחות משש עשרה (16) שנה או אם הנו מתחת לגיל הכשירות המשפטית במקום השיפוט החל על משתמש כאמור, הנך מאשר כי הנך משמורנו החוקי של המשתמש, ואתה והמשתמש קראתם והסכמתם להסכם זה, ואישרתם את המשך שימוש המשתמש בשירות, בכפוף להסכם זה; (3) כי לא הושעית או הוסרת מהשירות בעבר;
ו-(4) כי שימושך בשירות נעשה תוך ציות לכל החוקים והתקנות החלים.

אם הנך משתמש בשירות מטעם ישות, ארגון או חברה, הנך מצהיר ומתחייב כי יש לך סמכות לחייב ארגון כאמור בהסכם זה, והנך מסכים להיות כפוף להסכם זה מטעם ארגון כאמור.

 1. הצהרות והתחייבויות המשתמש

הנך מצהיר ומתחייב בכל עת במהלך שימושך באתר ו/או באפליקציה כי: (1) יש לך סמכות מלאה להסכים להוראות הסכם זה, וכי אין כל הגבלה, מגבלה, התחייבות חוזית או חובה חוקית, המונעת ממך לקיים את התחייבויותיך על פי הסכם זה;  (2) הנך מציית ותמשיך לציית לכל החוקים, הכללים החלים וההיטלים והדרישות הממשלתיים (המדינתיים, המקומיים והקהילתיים) והרגולטורים הנוגעים לך ולשירות; (3) שימושך בשירות לא נחסם, הושעה או בוטל בעבר; (4) אינך מרשה לצד ג' לעשות את האמור לעיל; ו- (5) לא תפר כל הוראה בהסכם זה.

 1. הגבלות שימוש

פעולות מסוימות אסורות בהחלט באתר ו/או באפליקציה ו/או בנוגע להם. אי ציות להוראות להלן עשוי לגרום (על פי שיקול דעתה הבלעדי של Moovit) לביטול או השעיית כניסתך לאתר ו/או לאפליקציה, ועשוי לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית.

אינך רשאי, בעצמך או באמצעות מי מטעמך: (1) להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, לבצע דה-קומפילציה או פירוק של השירות (או כל חלק הימנו); (2) להשתמש בשירות לצורך ו/או בקשר לכל ספאם, דואר בלתי מוזמן, הטרדה, הונאה מרחוק או מעשים דומים;  (3) להפריע או להפר כל זכות פרטיות או זכויות אחרות של משתמש אחר או של צד ג' אחר, לרבות זכויות קניין רוחני או לקצור או לאסוף מידע מזהה אישי אודות כל משתמשים בשירות, ללא הסכמתם המפורשת, לרבות שימוש בכל רובוט, עכביש, חיפוש באתר או אפליקציית איחזור מידע או
מכשיר או תהליך ידני או אוטומטי אחר לאחזור מידע, אינדקס או כריית מידע;  (4) להשמיץ, להתעמר, להטריד, לעקוב, לאיים או להפר באופן אחר את זכויותיהם המשפטיות של אחרים; (5) להעביר בנוגע לשירות, כל וירוס, תולעת, סוס טרויאני, פצצת זמן, ווב באג, רוגלה או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים, העשויים או שנועדו לפגוע ב- או לחטוף את- פעילות כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או כל קוד או רכיב מזיק, מפריע או פולשני אחר;  (6) לפגוע או להפריע לפעילות השירות, השרתים או הרשתות בהם מאוחסן השירות, או להפר כל דרישות, נהלים כללי מדיניות או תקנות, החלים על שרתים או רשתות כאמור;  (7) למכור, לתת רשיון או לנצל לכל מטרה מסחרית כל שימוש או גישה לשירות;  (8) למסגר או לשקף כל חלק באתר זה ללא אישור Moovit במפורש, בכתב ומראש;  (9) ליצור מאגר מידע באמצעות הורדה ואחסון של כל או של חלק מהתכנים מהאתר;  (10) להתחזות לכל אדם או ישות או למסור מידע אישי שקרי או מטעה; (11) להשתמש בשירות לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או אסורה; (12) להשתמש בשירות למטרות לא אישיות או למטרות מסחריות, ללא הסכמת Moovit בכתב ומראש.

 1. תכנים שהופקו על ידי המשתמש

מאפיינים מסוימים של השירות עשויים לאפשר למשתמשים לפרסם ולערוך תכנים, כינויים, נתוני מפות, נתוני תחבורה, מלל, תמונות, לדווח על פערי נתונים או שגיאות וסוגי יצירות אחרים (יחד, להלן: "תכני משתמש") ולפרסם תכני משתמש בשירות. נא ודא כי במסגרת שימושך בשירות, הנך מכבד את זכויותיהם של אחרים, לרבות כל זכויות קניין רוחני, זכויות קנייניות אחרות וזכויות פרטיות של צדדים שלישיים אשר עשויות להיות להם זכויות בנוגע לתכני המשתמש המועלים או המסופקים על ידך ל-Moovit או לשירות. Moovit לא תישא בכל אחריות בגין כל אובדן, נזק, עלות או הוצאה שעשויים להיגרם לך כתוצאה מהעלאת כל תכני משתמש או בנוגע לכך. תכני משתמש מסוימים עשויים להיתרם על ידך רק אם יצרת חשבון משתמש.

כמו כן, הנך מאשר ומסכים כי תכני המשתמש אינם סודיים. הנך מבין ומסכים כי הנך האחראי הבלעדי לתכני המשתמש שלך ולהשלכות פרסום או הפצת תכני משתמש כאמור בשירות, בכל אופן. הנך מצהיר בזה כי תכני המשתמש שלך הנם אמיתיים, עדכניים, מדויקים ומלאים.

הנך מצהיר ומתחייב כי הנך הבעלים החוקי של תכני המשתמש המועלים על ידך לשירות או שיש בידיך (ותמשיך להחזיק) את כל הרשיונות הנחוצים, הזכויות, ההסכמות וההיתרים מהבעלים החוקיים של תכני משתמש כאמור ו/או ממושאי תכני משתמש כאמור (למשל, אנשים המופיעים בכל תמונות שהועלו על ידי המשתמש, אם הסכמת מושא התכנים נחוצה על פי הדין החל) וכי תכני משתמש כאמור אינם גורמים להפרת כל זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות של צדדים שלישיים, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל זכויות פרטיות, זכויות פרסום, זכויות יוצרים או כל זכויות קניין רוחני אחרות.

באחריותו הבלעדית של המשתמש לקבל כל הסכמות הדרושות על פי כל חוקים חלים, בנוגע לפרסום כל מידע אישי של אחרים, שהנו חלק מתכני המשתמש, לרבות בנוגע להעלאת כל תמונות, ולציית לכל חוקים מדינתיים ופדרליים חלים בנוגע למידע כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מסכים במפורש כי תכני המשתמש המפורסמים או המועלים על ידך לא יכללו (1) כל ספאם, פרסומים לא מוזמנים, פרסומות, תחרויות או הגרלות;  (2) תכנים שהנם בלתי חוקיים, משמיצים, דיבתיים, מטרידים, פוגעניים, מגונים, פורנוגרפיים, שקריים, מאיימים או וולגריים;  (3) תכנים המפלים שלא כדין על בסיס גזע, מקור, מוצא אתני, לאום, דת, מגדר, משלח יד, נטיה מינית, מחלה, לקות פיזית או נפשית, אמונה, עמדה פוליטית או מעמד סוציו-אקונומי; (4) תכנים המעודדים התנהגות פליליי או התנהלות המהווה עבירה פלילית על פי כל דין, או העשויים לגרום לחבות אזרחית או תביעה אחרת; או (5) תכנים שעשויים לסכן את בטיחותו, בטחונו או בריאותו של אדם. הדוגמאות לעיל של תכני משתמש בלתי חוקיים ואסורים אינן מהוות רשימה סגורה.

Moovit אינה מחויבת לערוך או לפקח על תכני משתמש המפורסמים או מופצים על ידך או על ידי משתמשים אחרים, ולא תישא בכל אחריות לתכני משתמש. אף ש-Moovit אינה מחוייבת לסנן, לערוך או לנטר כל תכני משתמש, Moovit שומרת במפורש על זכותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר, לערוך או לחסום, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת, כל תכני משתמש המצויים בשירות, בכל עת ומכל סיבה, וחלה עליך אחריות בלעדית ליצור עותקי גיבוי של תכני משתמש ולהחליף כל תכני משתמש שפרסמת בשירות, על חשבונך הבלעדי.

אם משתמש או בעל תכנים הודיע שתכני משתמש אינם עולים בקנה אחד, לכאורה, עם הסכם זה, אנו נהיה רשאים לחקור את הטענה ולהחליט, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, האם להסיר את תכני המשתמש, ואנו שומרים על זכותנו לעשות זאת בכל עת וללא מתן הודעה.  יובהר כי Moovit אינה מתירה פעולות המפרות זכויות יוצרים במסגרת השירות.

בעת העלאת, פרסום, הפצת או הצגת כל תכני משתמש בשירות, הנך מעניק ל- (1) Moovit רישיון עולמי בלתי חוזר, נצחי, לא בלעדי, ללא זכות תמלוגים, ניתן להעברה, ניתן להמחאה וניתן להעברה ברשיון משנה, במלואו, להשתמש, לשכפל, להפיץ, לשדר, ליצור יצירות נגזרות, להציג, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור ולבצע את תכני המשתמש, בליווי פרטי הקשר של המשתמש שמסרת בנוגע לתכני משתמש כאמור, בנוגע לשירות, בין אם באמצעות האינטרנט, במכשירים ניידים או באופן אחר, בכל פורמט מדיה ובכל ערוצי תקשורת, הידועים כיום או שיפותחו בעתיד; ו- (2) לכל משתמש בשירות יש רשיון בלעדי וללא זכות תמלוגים, להיכנס לתכני המשתמש שלך באמצעות השירות, ולהשתמש בתכני המשתמש, למטרות אישיות ולא מסחריות. Moovit לא תישא בכל אחריות בגין כל שימוש של כל צד ג' בתכני המשתמש. כמו כן, הנך מוותר בזה במפורש על כל זכות מוסרית שעשויה להיות לך בתכני המשתמש, ומוותר לעד ומסכים לא לתבוע או לטעון לכל זכאות בכל זכויות מוסריות בכל תכני המשתמש.

הנך מאשר ומסכים כי Moovit רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למחוק או להסיר כל תכני משתמש שהעלית לשירות. הנך האחראי הבלעדי לאחסון תכני המשתמש שלך. להבהרות נוספות, Moovit

 1. משוב

אם המשתמש ימסור ל-Moovit כל הצעות, הערות או משוב אחר בנוגע לאתר, לשירות ו/או מידע תחבורה ציבורית (יחד, להלן: "משוב"), משוב כאמור ייחשב מלכתחילה קניינה הבלעדי והמוחלט של Moovit, והמשתמש ממחה בזה ל-Moovit, באופן בלתי חוזר, את כל זכויותיו בכל משוב, אם בכלל, ומוותר על כל זכויות מוסריות שעשויות להיות לו (או למי מטעמו) במשוב כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מצהיר ומתחייב בזה כי לא ימסור כל משוב הכפוף לכל זכויות צד ג' או כל הגבלות, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודיע ל-Moovit מיד עם היוודע לו אודות כל זכות צד ג' או הגבלה שעשויים לחול על משוב שכבר נמסר.

 1. הודעת פרטיות

Moovit מכבדת את פרטיותך ומחויבת להגן על המידע הנמסר על ידך. מדיניות ונהלי החברה וכן סוג המידע הנאסף מתוארים במדיניות הפרטיות של החברה, בכתובת https://moovit.com/legal/privacy-policy-en/. אם ברצונך להיכנס, לגשת או להשתמש בשירותינו, עליך לקרוא ראשית את הודעת הפרטיות ולאשרה.

 1. זכויות קניין רוחני

השירות, תכני המשתמש, העיצוב, הלוגואים, הגרפיקה, האייקונים, התמונות וכן בחירתם, קיבוצם וסידורם, התוכנה הקניינית של Moovit, אלגוריתמים וכל זכויות קניין רוחני בנוגע להם, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, אמצאות, פטנטים ובקשות פטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים, לוגואים, חומרים הניתנים להגנה בזכויות יוצרים, גרפיקה, מלל, תמונות, עיצוב (לרבות ה-"look and feel" של השירות או כל חלק הימנו), מפרטים, שיטות, נהלים, מידע, ידע, נתונים, נתונים טכניים, מאפיינים אינטראקטיביים, קוד מקור וקוד אובייקט, קבצים, ממשקים, ממשקי משתמש גרפיים וסודות מסחריים, בין אם רשומים ו/או ניתנים לרישום ובין אם לאו (יחד, להלן: "קניין רוחני"), הנם בבעלותה של Moovit ו/או ניתנו לה ברשיון, והנם כפופים לזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות על פי דיני מדינת ישראל, דינים זרים ואמנות בינלאומיות.  אינך רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע, להעמיד לרשות אחר, לחקות, להעביר למדיה הניתנת לקריאת אדם, לבצע דה-קומפילציה, לפרק, להתאים, לתת רשיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להלוות, לעבד, לבצע קומפילציה, לבצע הנדסה הפוכה, לשלב עם תוכנה אחרת, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות נגזרות של כל חומר הכפוף לזכויות הקנייניות של Moovit, לרבות קניין רוחני של Moovit, בעצמך או באמצעות מי מטעמך, בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הותר במפורש בהסכם השירות.

כל סימנים ולוגואים של Moovit וכל סימני קניין אחרים המשמשים את Moovit בנוגע לשירות (להלן: "סימני המסחר של Moovit") הנם כל סימני המסחר ו/או השמות המסחריים של Moovit, בין אם רשומים ובין אם אינם רשומים.  כל סימני מסחר, סימני שירות, שמות מסחריים ולוגואים העשויים להופיע בשירות או בנוגע לו, שייכים לבעליהם (להלן: "סימני צד ג'").  הסכם זה אינו מקנה כל זכויות או רשיון לסימני המסחר של Moovit ו/או לסימני צד ג', והנך מסכים כי לא תטען לכל רשיון או זכות כאמור בנוגע לסימני המסחר של Moovit או לסימני צד ג', ולפיכך, הנך מנוע מלהשתמש בסימנים כאמור, למעט כפי שהותר במפורש בהסכם זה.

הנך מנוע בזה מלהסיר או למחוק כל הודעות זכויות יוצרים, הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של Moovit ו/או נותני הרשיון שלה, לרבות סימן זכויות יוצרים [©] או סימן מסחר [® או ™] הנכללים בשירות או הנלווים לו, והנך מצהיר ומתחייב כי תציית לכל הדינים החלים בעניין זה. כמו כן, הנך מנוע מלהשתמש, לטשטש או להכתים כל שם, סימן או לוגו הזהה, או הדומה באופן מבלבל לכל סימנים ולוגואים של Moovit, בין אם רשומים ובין אם לאו.

 1. שירותי צד ג'

השירות עשוי להיות מקושר ל- ו/או באמצעות אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים ושירותי צד ג' אחרים (יחד, להלן: "שירותי צד ג'"). שירותי צד ג' כאמור אינם קשורים לשירות. הנך מאשר כי ל-Moovit אין כל שליטה על שירותי צד ג' כאמור, וכן מאשר ומסכים כי Moovit אינה אחראית לזמינות שירותי צד ג', ואינה תומכת או אחראית לכל טובין, שירותים, תכנים, פרסומות, מוצרים או כל חומרים הזמינים ב- ו/או באמצעות שירותי צד ג' כאמור.

כמו כן, הנך מאשר ומסכים כי Moovit לא תישא באחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזקים שנגרמו, או שנגרמו לכאורה, בשל או בנוגע לשימוש או להסתמכות על כל טובין, שירותים, תכנים, מוצרים או חומרים אחרים הזמינים ב- ו/או באמצעות כל שירותי צד ג'. רוב שירותי צד ג' כוללים מסמכים משפטיים, לרבות הסכמי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בכל אחד משירותי צד ג' כאמור, תכניהם והשירותים בהם. הנך מתבקש לקרוא מסמכים משפטיים אלו בעיון לפני שתשתמש בכל שירותי צד ג' כאמור.

 1. רכיבי צד ג'

השירות עשוי לעשות שימוש ב- או לכלול תוכנות, קבצים ורכיבים של צדדים שלישיים, הכפופים לתנאי קוד פתוח ותנאי רשיון של צדדים שלישיים (להלן: "רכיבי צד ג'") זכותך להשתמש ברכיבי צד ג' במסגרת השירות או בקשר לשירות כפופה לכל אישורים ותנאי רשיון חלים, הנוגעים לרכיבי צד ג' כאמור, הנכללים בהם או הקשורים להם.  במקרה של סתירה בין כל תנאי רשיון של רכיבי צד ג' כאמור ובין הסכם זה, תנאי הרשיון של רכיבי צד ג' יגברו בנוגע לרכיבי צד ג' בלבד. הסכם זה אינו חל על כל רכיבי צד ג' הנלווים לשירות או הכלולים בו, ו-Moovit מתנערת מכל אחריות בעניין זה. הנך מאשר כי Moovit אינה היוצרת, הבעלים או נותנת הרשיון של כל רכיבי צד ג', וכי Moovit אינה נותנת כל הצהרות או התחייבויות, מפורשות או משתמעות, בנוגע לאיכות, יכולת, פעילות, ביצועי או התאמת רכיבי צד ג'. בכל מקרה, השירות או כל חלק הימנו (למעט רכיבי צד ג' הנכללים בו) לא ייחשבו תוכנת "קוד פתוח" או תוכנה "חופשית".

 1. שירותי Moovit נוספים

במסגרת השימוש בשירותים הנזכרים להלן, יבטיח כל משתמש כי יהיה לו הסכם תקף בכתב (בנוסח של הסכם שימוש, הסכם שירות או בנוסח אחר) עם משתמשי הקצה שלו, החל על היחסים שבין המשתמש ובין משתמש הקצה, המכיל גילויים הולמים, וכי הוא מחזיק בכל הזכויות, סמכות, הרשאות, אישורים והסכמות מדעת ממשתמשי קצה כאמור, על פי הדין החל ועל פי הודעת הפרטיות של Moovit, על מנת לאפשר ל-Moovit לבצע את השירות, לרבות גישה, אחסון, איסוף, ניתוח, עיבוד, הצגה, העברה ושימוש אחר במידע של משתמש הקצה לצורך מתן השירות.

Moovit למפתחי אפליקציות: אם הנך מפתח של אפליקציה סלולרית, באפשרותך לחבר את האפליקציה שלך ל-Moovit בדרכים שהותרו על ידי Moovit ובכפוף להסכם זה. הנך רשאי ליצור קישור עומק לשירות, ובכך להציע את שירות Moovit למשתמשי הקצה שלך, כל עוד הקישור (1) למעט קשר בלבד לשירות Moovit, בצורתו הקיימת, "as is", אינו מצהיר או רומז על כל קשר, יחסי חסות או אישור של האפליקציה שלך על ידי Moovit,  (2) אינו מתאר את Moovit באופן שקרי או פוגעני אחר, ו- (3) עולה בקנה, באופן מוחלט, עם כל הדינים והתקנות החלים ועם הסכם זה. כל קישור כאמור יקושר על פי ההוראות וההנחיות למפתחים, המפורסמות בכתובת https://moovit.com/developers/. אתה בלבד תהיה אחראי, על חשבונך, לפיתוח, הפעלה ואחזקה של קישור המשתמש, לרבות הודעות שפורסמו, תניות פטור, הסכם שימוש והודעות פרטיות חלות.

מפתחי אתרי אינטרנט: אם הנך מפתח אתרי אינטרנט, באפשרותך לחבר את אתר האינטרנט שלך ל-Moovit בדרכים שהותרו על ידי Moovit ובכפוף להסכם זה. הנך רשאי ליצור קישור היפרטקסט או iFrame לשירות, ובכך להציע את שירות Moovit למשתמשי הקצה שלך, כל עוד הקישור (1) למעט קשר בלבד לשירות Moovit, בצורתו הקיימת, "as is", אינו מצהיר או רומז על כל קשר, יחסי חסות או אישור של אתר האינטרנט שלך על ידי Moovit,  (2) אינו מתאר את Moovit באופן שקרי או פוגעני אחר, ו- (3) עולה בקנה, באופן מוחלט, עם כל הדינים והתקנות החלים ועם הסכם זה. כל קישור כאמור יקושר על פי ההוראות וההנחיות למפתחים, המפורסמות בכתובת https://moovit.com/developers/ ו/או https://www.moovit.com. אתה בלבד תהיה אחראי, על חשבונך, לפיתוח, הפעלה ואחזקה של קישור המשתמש, לרבות הודעות שפורסמו, תניות פטור, הסכם שימוש והודעות פרטיות חלות.

API של Moovit: Moovit רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציע לך חיבור לשירות Moovit באמצעות API, בכפוף לתנאים נפרדים, אשר יפורסמו מעת לעת.

Moovit רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש כי כל משתמש, במסגרת השימוש בשירותים הנוספים הנזכרים לעיל, יסיר קישור או חיבור אחר כאמור ל-Moovit בכל עת. כמו כן, אינך זכאי לכל תמורה בגין השימוש בשירותים הנוספים, אלא אם Moovit הסכימה אחרת, במפורש.

שירותי Moovit ללא פרסומות:
Moovit מציעה לך את שירותיה הבסיסיים בחינם, אולם באפשרותך לבחור לשדרג את חוויית המשתמש שלך לגרסת שירותים "ללא פרסומות" בכל עת (להלן: "שירותים ללא פרסומות"). אם בחרת שלא לקבל פרסומים באפליקציה, באמצעות השירותים ללא פרסומות, לא נעביר את המידע האישי שלך לשותפי הפרסום שלנו, וההוראות שעניינן "שותפי פרסום צד ג'" במדיניות הפרטיות שלנו לא תחולנה על שימושך בשירותי ללא פרסומות, במשך תקופת המנוי.

על מנת להירשם לשירותים ללא פרסומות, נא בקר במסך ההצעות הייעודיות באפליקציה, ופעל בהתאם להוראות להשלמת תהליך התשלום.

חשבונך יחוייב בדמי מנוי + מס בעת אישור הרכישה. אין תקופת נסיון.

לתשומת לבך, תשלומים לשירותים ללא פרסומות כפופים לתנאי הרכישה של Apple App Store ו-Google Play Store, החלים עליך ועל מכשירך.

Moovit רשאית לשנות מעת לעת את התעריפים הנגבים בגין השירותים ללא פרסומות, על פי שיקול דעתה הבלעדי של Moovit.

הנך רשאי לבטל את המנוי לשירותים ללא פרסומות, בכל עת: משתמשי Apple, בחרו ב-Phone Setting > Apple ID > Subscriptions

משתמשי Android, בחרו ב- Play Store > Account > Payments &  subscriptions > Subscriptions

למידע אודות אופן ביטול המנוי, נא בקר ב-https://support.apple.com/en-us/HT202039 עבור iOS וב-https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop עבור Google Play

 1. זמינות

זמינות ותפקוד השירות תלויים בגורמים שונים, כגון רשתות תקשורת, תוכנה, חומרה, נותני השירותים והקבלנים של Moovit. Moovit אינה מתחייבת כי השירות יפעל ו/או יהיה זמין בכל עת וללא הפרעות, או כי יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית או נטול תקלות.

 1. שינויים בשירות

Moovit שומרת על זכותה לשנות, לתקן, לשפר, לבצע כל שינויים אחרים או להפסיק, באופן זמני או קבוע, את פעילות השירות (או כל חלק הימנו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, התכנים) ללא הודעה, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.  כמו כן, הנך מאשר כי התכנים הכלולים בשירות עשויים להשתנות, להתרחב, מבחינת תוכן וצורה, או להימחק בכל עת, מבלי שתינתן לך הודעה.  הנך מסכים כי Moovit לא תהא אחראית כלפיך או כלפי כל צד ג' בגין כל תיקון, השעיה או מחיקה של השירות.

 1. תניית פטור והתחייבויות

באישור הסכם זה, מאשר המשתמש כי Moovit (והגופים הקשורים לה) אינם נותנים כל התחייבויות בנוגע לביצוע, נכונות, תפקוד או התאמת השירות לכל שימוש מסוים. Moovit אינה נותנת כל התחייבויות או הצהרות בנוגע לשימוש, אי יכולת להשתמש או להפעיל, או לתוצאות השימוש בתכנים הזמינים בשירות.  השירות (וכל חלק הימנו), לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל תכנים, נתונים ומידע הנוגעים לו, ניתן במצבו הקיים "AS IS" ובהתאם לזמינותו "AS AVAILABLE", ללא כל הצהרות מכל סוג, מפורשת או משתמעת, לרבות הצהרות בנוגע לבעלות או אי הפרה או הצהרות משתמעות בנוגע לשימוש, סחירות או התאמה למטרה או שימוש מסוימים.

Moovit והגופים הקשורים לה, לרבות כל נושאי המשרה, הדירקטורים, בעלי המניות, העובדים, קבלני המשנה, הסוכנים, חברות האם, חברות הבת וגופים קשורים אחרים שלהם (יחד, להלן: "Moovit"), יחד ולחוד, מתנערים מ- ואינם נותנים כל הצהרות או התחייבויות בנוגע ליכולת השימוש, דיוק, איכות, זמינות, מהימנות, התאמה, שלמות, נכונות, תועלת או יעילות כל תכנים, נתונים, תוצאות או מידע אחר שהתקבל או הופק בנוגע לשימושך או לשימוש כל משתמש בשירות.

Moovit אינה מתחייבת כי הפעלת השירות הנה או תהיה בטוחה, מדויקת, מלאה, ללא הפרעות, ללא תקלות או ללא וירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות.  Moovit רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התחייבות, לתקן, לשנות, לשפר ולבצע כל שינויים אחרים בשירות בכל עת, או להפסיק או הצגת או מתן כל תכנים או מאפיינים, מבלי למסור לך הודעה.

הנך מסכים ומאשר כי השימוש בשירות, לרבות שימוש ב- ו/או הסתמכות על- כל תכנים הזמינים באמצעות השירות, הנו על אחריותך בלבד, או במידה המרבית המותרת על פי הדין החל.

 1. הגבלת אחריות

בכל מקרה, Moovit ו/או כל גוף קשור ל-Moovit, לא יהיו אחראים בגין כל נזקים שהם, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים או תוצאתיים מכל סוג, הנובעים או הנוגעים לשירות זה, שימוש או אי שימוש להשתמש בשירות, אי ביצוע של השירות כפי שהוצג או כפי הצפוי, נזק למוניטין, נתונים או רווחים, ביצוע או אי ביצוע על פי הסכם זה, וכל מעשה או מחדל אחרים או מכל סיבה אחרת, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזקים הנובעים מהתנהלות כל משתמשים ו/או שירותי צד ג'.

אינך רשאי להגיש כל תביעה בגין הפרת הסכם זה יותר משנה אחת (1) לאחר גיבוש עילת התביעה. משום שמדינות מסוימות אינן מאפשרות החרגה או הגבלה של נזקים נלווים או תוצאתיים, הגבלות כאמור לא תחולנה על משתמש המתגורר במדינות אלו בלבד.

הגבלות, חריגים ותניות פטור כאמור תחולנה על כל תביעות לנזקים, בין אם עניינן בעילה חוזית, אחריות, אחריות קפידה, רשלנות, נזיקין או בעילה אחרת. הנך מאשר ומסכים כי הגבלות אחריות אלו מהוות הקצאות סיכון מוסכמות, שהנן חלק מהתמורה בגין השירותים הניתנים לך על ידי Moovit, והגבלות כאמור תחולנה על אף אי קיום מטרת כל סעד מוגבל, ואף אם נודע ל-Moovit ו/או לגופים הקשורים לה אודות אפשרות קרות חבויות ו/או נזקים כאמור. הגבלת האחריות לעיל תחול במידה המרבית המותרת על פי דין בסמכות השיפוט הרלבנטית, ובכל מקרה, אחריותה המצטברת של Moovit כלפיך לא תעלה על הסכום ששולם ל-Moovit בגין השימוש בשירות. אם לא שילמת כל סכומים ל-Moovit בגין השימוש בשירות, לא תהיה ל-Moovit כל אחריות כלפיך.

 1. שיפוי

הנך מסכים להגן, לשפות ולפטור את Moovit וכל גופים הרשורים ל-Moovit מפני כל תביעות, פיצויים, התחייבויות, נזקים, חבויות, הוצאות, חובות, קנסות, דמי פיגורים, דמי ביטול ועלויות (לרבות שכר טרחת עורך דין) הנובעים במישרין או בעקיפין מ-: (1) שימושך בשירות (או כל חלק הימנו); (2) הפרת כל תנאי בהסכם זה על ידך; (3) כל נזק מכל סוג, ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שעשוי להיגרם על ידך לכל צד ג' בנוגע לשימושך בשירות (או אי יכולתך להשתמש בו); (4) הפרה, מצדך, של כל זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, זכויות פרטיות או זכויות אחרות, בשל שימושך בשירות או מסירת מידע לשירות (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, קבלת הסכמות מגורמים נחוצים); ו- (5) הפרת כל חוק או תקנה חלים על ידך.

 1. תיקון ההסכם

Moovit רשאית לשנות את ההסכם מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה, לרבות את הודעת הפרטיות בכתובת:  https://moovit.com/legal/privacy-policy-en/. הודעה אודות שינוים מהותיים בהסכם זה תימסר תחילה באמצעות השירות, לכתובת הדוא"ל הרשומה בחשבונך. שינויים מהותיים כאמור יכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר מתן ההודעה.  כל שינויים אחרים בהסכם זה ייכנסו לתוקף תוך עשרים ואחד (21) ימים ממועד "העדכון האחרון", והמשך שימושך בשירות לאחר מועד העדכון האחרון יהווה אישור שינויים אלו על ידך, והסכמתך להיות כפוף להם.  לתשומת לבך, במידה שהוראות מסמך זה יתוקנו על מנת למלא כל דרישות משפטיות, ייכנסו תיקונים כאמור לתוקף באופן מיידי וללא הודעה מראש, כנדרש על פי דין.

 1. ביטול השירות

בכל עת, רשאית Moovit לחסום את גישתך לשירות ו/או להגביל, להשעות או לבטל, באופן זמני או באופן קבוע, את גישתך לשירות, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לכל סעדים אחרים שעשויים לעמוד ל-Moovit על פי כל דין חל. Moovit רשאית לנקוט בפעולות אלו אם תחליט Moovit כי הפרת הסכם זה בכל אופן.

כמו כן, Moovit רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות השירות או כל חלק הימנו, באופן זמני או באופן קבוע, ללא מתן הודעה מראש.  הנך מסכים ומאשר כי לא חלה כל אחריות על Moovit בנוגע לסיום פעילות השירות ואובדן כל מידע.  ההוראות הבאות תמשכנה לחול לאחר סיום או פקיעת ההסכם: סעיף 4 (הצהרות והתחייבויות המשתמש); סעיף 5 (הגבלות שימוש); סעיף 6 (תכנים שהופקו על ידי המשתמש); סעיף 7 (משוב); סעיף 8 (פרטיות); סעיף 9 (קניין רוחני); סעיף 10 (שירותי צד ג'); סעיף 11 (רכיבי צד ג'); סעיף 15 (תניית פטור והתחייבויות); סעיף 16 (הגבלת אחריות); סעיף 17 (שיפוי); סעיף 19 (ביטול השירות); וסעיף 21 (כללי).

 1. התנהלות בלתי הולמת ונציג לעניין זכויות יוצרים

בטיחותך ורווחתך חשובים לנו. אם הנך סבור שמשתמש, לרבות נותני שירות צד ג', פעלו באופן בלתי הולם, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, באמצעות התנהגות או תכנים פוגעניים, אלימים או בלתי הולמים מינית, נא דווח באופן מיידי על אדם כאמור לרשויות הרלבנטיות לנו.

החברה מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. אם אתה סבור כי יצירתך הועתקה בכל אופן המהווה
הפרת זכויות יוצרים, נא מסור את המידע להלן, בכתב, לנציג החברה לעניין זכויות יוצרים: (1) חתימה או חתימה אלקטרונית של אדם המורשה לפעול מטעם בעל זכויות היוצרים;  (2) תיאור של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים, אשר הופרה לטענתך; (3) תיאור של החומרים אשר לטענתך מפרים או הגורמים להפרה, ואשר יש להסירם או שיש לחסום את הגישה אליהם, ומידע מספק שיאפשר לחברה לאתר את החומרים (לרבות כתובת URL או צילום מסך של הפעילות המפרה); (4) מידע ליצירת קשר על ידי החברה, כגון כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל; (5) הצהרה על פיה הנך סבור בתום לב כי השימוש בחומרים באופן נשוא התלונה לא הותר על ידי בעל זכות היוצרים, נציגו, או על פי דין; (6) הצהרה על פיה המידע בהודעה מדויק, וכן הצהרה בכפוף לעונשים על מתן עדות שקר, כי הנך בעל זכויות היוצרים או מורשה לפעול מטעם בעל זכויות היוצרים שזכויותיו הופרו לכאורה. ניתן לפנות לנציג החברה לעניין זכויות יוצרים בכתובת support@moovit.com .

 1. כללי

הסכם זה אינו יוצר ולא יפורש כיוצר בין הצדדים לו כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד- מעביד, יחסי שליחות או יחסי נותן זכיון- זכיין. כל תביעה בנוגע לשירות או בנוגע לשימוש בשירות תהיה כפופה לדיני מדינת ישראל ותפורש על פיהם, מבלי להידרש לכללי ברירת הדינים שלה. כל מחלוקת הנובעת מ- או הנוגעת ל- שימושך באתר זה ו/או בשירות יובאו בפני בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ישראל, והנך מסכים לסמכות השיפוט העניינית והמקומית הבלעדית של בתי משפט כאמור. אם ייקבע כי כל הוראה בהסכם זה הנה בלתי חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה, מכל סיבה, הוראה כאמור תיחשב כמנותקת מהסכם זה ולא תשפיע על תוקף או יכולת אכיפת כל הוראה אחרת. אינך רשאי להמחות, להעניק רשיון משנה או להעביר באופן את זכויותיך או התחייבויותיך על פי הסכם זה, כולן או חלקן, אלא בהסכמתה המפורשת של Moovit בכתב ומראש
. כל ויתור של כל צד על כל הפרה על פי הסכם זה לא יפורש כויתור על כל הפרה קודמת או עתידית שלו.   כל הכותרות או כותרות הסעיפים בהסכם זה נוספו לשם נוחות בלבד, ולא יגדירו או יבארו בכל אופן כל הוראה בו.  הסכם זה מהווה את כלל ההסכמה בינך ובין Moovit בנוגע לנשוא ההסכם, וגובר על כל הסכמות או הבנות בכתב או בעל פה, קודמות או קיימות, בינך ובין Moovit. הודעות תימסרנה לך באמצעות דוא"ל או בדואר רגיל. במסגרת השירות עשויות להימסר גם הודעות בנוגע לשינויים להסכם זה, באמצעות הצגת הודעות כאמור או קישורים להודעות כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנך מסכים כי גרסה מודפסת של הסכם זה ושל כל הודעה שתימסר באופן אלקטרוני, יהוו ראיות קבילות בכל הליכים שיפוטיים או מנהליים שעניינם הסכם זה, או הנוגעים לו, באותה המידה ותחת אותם התנאים החלים על מסמכים עסקיים ורשומות עסקיות אחרות שהופקו ונשמרו בדפוס במקור.

 1. יצירת קשר

בכל שאלה (או הערה) בנוגע להסכם או לשירות, נא לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת להלן, ואנו נעשה מאמץ להשיב תוך פרק זמן סביר: support@moovit.com

בפנייתך אלינו, הנך מצהיר כי אתה רשאי לעשות כן, וכי לא תמסור ל-Moovit ביודעין מידע המפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים, לרבות כל זכויות קניין רוחני. כמו כן, הנך מאשר כי על אף כל דבר בהסכם זה הסותר זאת, כל זכויות, לרבות זכויות קניין רוחני במידע שנמסר כאמור, שייכות באופן בלעדי ל-Moovit, ו-Moovit רשאית להשתמש או להימנע משימוש בכל מידע כאמור, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

Moovit, מבית Mobileye, הנה ספקית פתרונות ניידות כשירות (MaaS) והיוצרת של אפליקציית הניידות האורבנית מספר 1.

© 2023 Moovit Inc. All rights reserved.

הסכם שירות מדיניות פרטיות הצהרת נגישות